SERVICE

การบริการทีมติดตั้ง (Installation Service)

บริษัทฯ มีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญการติดตั้ง เข้าไปให้บริการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่สถานที่ของท่าน รวมถึงสอนการใช้งานของสินค้า และระบบต่างๆทั้งหมด เรามีผลงานการติดตั้งทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน, โรงงาน, ร้านค้า หรือสถานที่อื่นๆ เรายินดีให้บริการท่านอย่างเต็มที่

ตัวอย่างผลงานการติดตั้ง

1. บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ติดตั้งกล้อง HDA-281B (1.3MP) 6 ตัว เดินสายด้วย RG6U = 150 เมตร สีขาว สายไฟ VFF 2×1 = 150 เมตร สีขาว ท่อเดินสายสีขาว 1/2″ ท่อเดินสายสีขาว 3/4″ Flex เหล็กใต้ฝ้า 1/2″ Flex เหล็กใต้ฝ้า 3/4″ Flex อ่อนใต้ฝ้า 1/2″ ดูภาพผ่านมือถือ และ TV

setup1
setup2
setup3

2. โรงงาน

ติดตั้งกล้องโดม HDA-CD3V (1.3MP) 3 ตัว HDA-296 (1.3MP) 5ตัว เดินสายด้วย RG6U = 200 เมตร และสายไฟ VFF 2×0.5 = 200 เมตร ท่อ 9020 = 10 เมตร ท่อ 9025 = 10 เมตร ท่อ 9032 = 20 เมตร ท่อ 9050 = 50 เมตร ดูภาพผ่านมือถือ

setup4
setup5
setup6

3. ออฟฟิต / ร้านค้า

ร้าน Miss BJ Massage ติดตั้งกล้อง Box HDA-281B 4 ตัว กล้องโดม HDA-CD3V 3 ตัว เดินสายด้วย RG6U = 150 เมตร สีขาว และสายไฟ VFF 2×1 = 100 เมตร สีขาว ดูภาพผ่านมือถือ และ TV

setup7
setup8
setup9

4. ไซต์งาน

ติดตั้งกล้องเพื่อดูบริเวณพื้นที่รอบนอกติดตั้งด้วยกล้อง HDA-291 (1.3MP) HDA-296 (1.3MP) เดินสายด้วย RG6U และสายไฟ VFF เดินท่อสีขาว ดูภาพผ่าน TV และมือถือ

setup10
setup11
setup12

5. โปรเจคงาน

งานหมู่บ้าน Prime Biz Home ติดตั้งชุดกล้องวงจรปิดพร้อม Alarm กล้องวงจรปิดรุ่น HDA-281B และ HDA-CD3V พร้อมอุปกรณ์กันขโมย เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง MD-210R

setup13
setup14
setup15