Secure Fog Flex (R.FLEX)


Secure Fog R.FLEX

Features

• บรรจุสารประกอบ “หมอก” สูงสุด 500 มิลลิลิตร
• สามารถยิงได้สูงสุด 75 ครั้ง/ขนาดพื้นที่ 10 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถ ปิดกั้นทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้บุกรุกให้เป็นศูนย์ในระยะเวลาเพียง 1 วินาที และต่ำสุด 3.5 ครั้ง/ขนาดพื้นที่ 200 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถปิดกั้นทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้บุกรุกให้เป็นศูนย์ในระยะเวลาเพียง 20 วินาที
• ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องยาวนาน 3 เดือนโดยไม่ต้องรีชาร์จ
* หมายเหตุ : ความเร็วในการปิดกั้นทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้บุกรุกให้เป็นศูนย์ ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่การโจมตี และสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการปิดกั้นทัศนวิสัยโดยการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ Secure Fog ให้มากขึ้น


** สามารถขอใบเสนอราคาได้ที่ Info@fujitel.co.th

ดาวน์โหลด

Title Language Type Download
Datasheet English pdf