DOWNLOAD

Mobile App

Netcam_Logo

Netcam

โมบายแอพพลิเคชั่น สำหรับดูภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์ของกล้อง บนอุปกรณ์มือถือระบบ Android และ iOS ด้วยเทคโนโลยี P2P ชั้นสูง เหมาะสำหรับกล้อง WiFi IP รุ่น I9811, I9813 และ I9820

CamHi_Logo

CamHi

โมบายแอพพลิเคชั่น สำหรับดูภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์ของกล้อง บนอุปกรณ์มือถือระบบ Android และ iOS ด้วยเทคโนโลยี P2P ชั้นสูง
เหมาะสำหรับกล้อง WiFi IP รุ่น I9813N และ I9823N

S300_Logo

S300

โมบายแอพพลิเคชั่น สำหรับดูภาพวิดีโอ VR แบบเรียลไทม์ของกล้อง บนอุปกรณ์มือถือระบบ Android และ iOS ด้วยมุมมองภาพแบบพาโนรามา 180 องศา หรือ 360 องศา เหมาะสำหรับ WiFi IP รุ่น S610 และ S620

NVSIP_Logo

NVSIP

โมบายแอพพลิเคชั่น สำหรับดูภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์ของเครื่องบันทึก DVR บนอุปกรณ์มือถือระบบ Android และ iOS เหมาะสำหรับเครื่องบันทึกรุ่น JVS-XD2704, JVS-XD2708 และ JVS-XD27160